امید جهانشاهی شنبه 19 اردیبهشت 1394 04:01 ق.ظ نظرات ()
ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد . فردریش نیچهآرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر  برای رسیدن به آن اندیشید . ارد بزرگ