امید جهانشاهی شنبه 19 اردیبهشت 1394 04:02 ق.ظ نظرات ()

یادآوری آرمانها ، از  بیراهه روی بازمان می دارد . ارد بزرگ.آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نیوشاتر است ، امیدوارترین کسان است . بزرگمهر